Nota legal

Les presents Condicions de Compra (d'ara en avant “Condicions de Compra”) regula l'ús del servici del Portal d'Internet http://www.tabarcallibres.com (d'ara en avant, “Lloc Web”) de Tabarca Llibres, S.L. (d'ara en avant “Propietari”) amb domicili en Av. Ausiàs March, 184 - 46026 València, i amb CIF/NIF B46959433 i amb dades registrals: Reg. Mercantil de València, Tom 1638, Foli 123, Full CS 36138.

Contingut i ús

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés al present Lloc Web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb el Propietari.

El titular del Lloc Web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. El Propietari es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i servicis que es presten a través de la mateixa com la forma en a la que estos apareguen presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines del Lloc Web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat del Propietari i, per tant, queda prohibida la seua reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es puga realitzar amb els continguts de les seues pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit del Propietari. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines del Lloc Web són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Enllaços (enllaços)

La presència d'enllaços (enllaços) en les pàgines del Lloc Web té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre el Propietari amb els usuaris dels seus servicis telemàtics, presents en el Lloc Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els poguera correspondre i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de València per a resoldre qualsevol controvèrsia que puga sorgir en la interposició o execució de les presents condicions contractuals.

 

Informació de la botiga

Av. Ausiàs March, 184
46026 València

(+34) 963 186 007

L-V de 8:00 a 14:00 h.